Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Turniej oldbojów w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez LKS Amator Rudziniec.

>>informacja<<

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami wścieklizny w Polsce (woj. Mazowieckie) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina, że obowiązek regularnego ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie spoczywa na właścicielach!

Niedopełnienie obowiązku szczepienia skutkuje grzywną w wysokości do 500 złotych.

   

W związku z akcją sczepień przeciw COVID-19 organizowaną przez Wojewodę Śląskiego w dniu 15 sierpnia 2021 r. informujemy, że:

  • na terenie gminy Rudziniec punkt szczepień zlokalizowany będzie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławniowicach
  • szczepienia będą przeprowadzane od godz. 9.00 do godz. 18.00
  • w punkcie dostępne będą szczepionki firm Pfizer i Johnson & Johnson (jednodawkowa).

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik skierowała Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw, przypominając o najczęstszych przyczynach wypadków i sposobach ich uniknięcia.

W imieniu Biskupa Gliwickiego Jana Kopca oraz Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka serdecznie zapraszamy na uroczystość Dożynek Diecezjalnych, które odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach w dniu 19 września 2021 r.

Mając na uwadze potrzebę podtrzymania wspaniałej tradycji, został ogłoszony konkurs na najpiękniejsze korony dożynkowe Powiatu Gliwickiego.