Informujemy, że w dniach 5.10 – 9.10.2015 r. na trasie planowanej budowy obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle i Ujazd w ciągu drogi krajowej nr 40 w obrębie miasta Kędzierzyn-Koźle, gminy Ujazd i gminy Rudziniec (ok.400 mb. do włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 40) prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe zgodnie z decyzją wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Szkoła Podstawowa w Rudnie zaprasza uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko-artystycznym pn. „Magiczny świat zabawek: Światowy Dzień Misia Pluszowego”.

Uczestnicy mają za zadanie przygotować „Misiową pocztówkę”, czyli pocztówkę, na której znajdzie się miś lub misie oraz zredagować wiersz dla misia z okazji jego święta.

Zawiadamia się, iż w dniu 1 października 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźna zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach.

 

                 >>> ROZPORZĄDZENIE NR 2 <<<

W Dz. U. z 28.07.2015 r., poz. 1045 została ogłoszona ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W art. 29 ww. ustawy wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Powyższe zmiany dotyczą zasad usuwania drzew i krzewów, które weszły w życie 28.08.2015 r.


>>INFORMACJE<<

>>WNIOSEK WYCINKA DRZEW<<

>>OŚWIADCZENIE<<

W związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informującym o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ostatecznym terminem przyjmowania przez biura powiatowe wniosków producentów rolnych o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę jest 30 września 2015 r.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, stowarzyszenia, KGW, LKS, OSP, a także osoby fizyczne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. "LEŚNE WARSZTATY" odbędą się 16 września 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec w godzinach od 14:00 do 20:00.

                     >>> PROGRAM WARSZTATÓW <<<