Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w roku 2016

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Rudzińcu będzie nieczynny.

Natomiast w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) Urząd Gminy w Rudzińcu będzie czynny w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. 

              >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

 

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.       

          >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

Zawiadamia się, iż w dniu 22 grudnia 2015 r.,  o godz. 15.30 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11.

Zawiadamia się, że w dniu 17 grudnia 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że w Europie zachodniej stwierdzane są nowe ogniska zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz o istniejącym zagrożeniu wystąpienia tej jednostki chorobowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 >> INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W G-CH <<