W związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informującym o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ostatecznym terminem przyjmowania przez biura powiatowe wniosków producentów rolnych o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę jest 30 września 2015 r.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, stowarzyszenia, KGW, LKS, OSP, a także osoby fizyczne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. "LEŚNE WARSZTATY" odbędą się 16 września 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec w godzinach od 14:00 do 20:00.

                     >>> PROGRAM WARSZTATÓW <<<

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 27 sierpnia 2015 r.  dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach Zdzieszowice-Kędzierzyn i Tworóg-Kędzierzyn".

>>> OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA <<<

 

Serdecznie zapraszamy na XVII Dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy Rudziniec, które odbędą się dnia 30 sierpnia 2015 r. na boisku sportowym w Poniszowicach.

 

            >>> PROGRAM DOŻYNEK <<<

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźna zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach.

 

                 >>> ROZPORZĄDZENIE NR 1 <<<

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej na rok szkolny 2015/2016.

 

               >>> WYPRAWKA 2015/2016 <<<

Poniżej zamieszczamy pisma Wojewody Ślaskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kwestii aktualnych warunków agrometeorologicznych na terenie województwa śląskiego, zjawiska suszy oraz wynikających z niego strat w rolnictwie.

>>> Pisma Wojewody Ślaskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi <<<