W związku z procedurą weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Rudziniec w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz zmianą wytycznych w ocenie wniosków przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska wszystkie osoby, które złożyły stosowne oświadczenia umożliwiające otrzymanie wsparcia w postaci sprzętu komputerowego proszę są o pilny kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy z Panem Andrzejem Pruskim pod numerem telefonu: (32) 400 07 15.

Konieczność kontaktu podyktowana jest koniecznością uzyskania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację zatrudnienia osób wskazanych w złożonych oświadczeniach jak pracujące w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej. Brak stosownych informacji może skutkować odrzuceniem złożonego oświadczenia, co jest równoznaczne z nieotrzymanie sprzętu.

Info grafika PGR

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 03 grudnia 2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Spotkanie Świąteczne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rudziniec".

>>informacja<<

Uwaga  W związku z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach dotyczącym grypy ptaków poniżej publikujemy informacje zawarte w piśmie.

Wszystkim Górnikom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji z ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Niech nieustanna opieka św. Barbary otacza Was i Wasze Rodziny każdego dnia. A w życiu osobistym dużo radości i uśmiechu.
Szczęść Boże! 
 
Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut
 
Święta Barbara

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach, prosi o przypominanie hodowcom świń o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji. Niestety afrykański pomór świń zbliża się do naszego województwa. Ostanie ognisko stwierdzono w gospodarstwie, które znajduje się w powiecie włoszczowskim, 20 km od granicy z naszym województwem. Na bieżąco mogą Państwo śledzić sytuację na stronie Głównego Lekarza Weterynarii gdzie znajduje się mapa z oznaczonymi ogniskami i obszarami objętymi ograniczeniami https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Na stronie głównego Lekarza Weterynarii znajdują się również do pobrania przykładowe plany bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, obowiązujące na terenach objętych ograniczeniami. W związku z tym, że obszary gdzie obowiązują ograniczenia objęły już część województwa śląskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach prosi również o przekazywanie hodowcom świń o konieczności zapoznania się z tymi planami. Znajdą je Państwo pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u trzody chlewnej proszę o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Gliwicach 32 231 23 50, 607 855 277.

Z up. PLW w Gliwicach Dorota Osadców

OGŁOSZENIE

Informuje się, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek)

Urząd Gminy w Rudzińcu będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.