Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie we współpracy z Nadleśnictwem Rudziniec zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych województwa śląskiego do wzięcia udziału w III Międzywojewódzkim Konkursie Przyrodniczym Piękno Nadleśnictwa Rudziniec - PTAKI.

>>REGULAMIN KONKURSU<<

 

plakat