info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 20 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Aktywny Wypoczynek - alternatywą dla komputera” złożona przez Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON.

>>informacja<<