info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pokaz gotowości bojowej podczas obchodów jubileuszu istnienia Szkoły Podstawowej w Poniszowicach” złożona przez OSP w Słupsku.

>>informacja<<