Zawiadamia się, że w dniu 10 października 2018 r., godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zapoznanie się z organizacją pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 – spotkanie z dyrektorami.
  5. Zapoznanie się z stopniem przygotowania szkół do przyjęcia klas VII i VIII.
  6. Życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie posiedzenia.