info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Turniej skata o puchar Wójta Gminy Rudziniec” złożona przez LKS Ślązak Bycina.

>>informacja<<