info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wydrukowanie pamiątkowego albumu z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle” złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło, ul.Piękna 22, 44-172 Chechło.

>>informacja<<