Zawiadamia się, że w dniu 8 marca 2018 r., godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudziniec.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia.