Zarząd Koła Łowieckiego "Jeleń" Zabrze uprzejmie zaprasza na spotkanie integracyjne myśliwych Koła Łowieckiego "JELEŃ" z rolnikami posiadającymi uprawy rolne na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Toszek i Rudziniec, a także przedstawicielami w/w gmin i członkami Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach.Przedmiotem spotkania będzie omówienie zasad współpracy w zakresie przeciwdziałania i minimalizowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną. Myśliwski poczęstunek zapewniony.

Termin i miejsce spotkania: 24 marca 2018 r., godz. 16.00, Taciszów ul. Sportowa (wiata myśliwska).