info

Kwalifikacja mężczyzn nie posiadających określonej zdolności do czynnej służby wojskowej - przeprowadzona zostanie dla Gminy  Rudziniec w dniach: 14.02.2018 r. do 16.02.2018 r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Gminy Rudziniec: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7

Wszelkie informacje dot. kwalifikacji wojskowej udzielane są  w tut. Urzędzie Gminy  w pok. 103  lub pod  nr tel. 32/4000786

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA  15 STYCZNIA  2018 ROKU O KWALIFIKACJI  WOJSKOWEJ  W  2018  ROKU