info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Feryjne spotkania z siatkówką" złożona przez KS Rudziniec, ul. Młyńska 1, 44-160 Rudziniec.

>>informacja<<