info

Informujemy, iż zbiórka pojemników na odpady komunalne będących własnością firmy REMONDIS odbędzie się w styczniu 2018 r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów od mieszkańców.

>>informacja<<