info

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:
- "Ochrona i promocja zdrowia" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

>>ogłoszenie<<