info

Po dokonaniu ponownej analizy wyłonionej w konkursie pracy oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami autora wybranego projektu, wobec ujawnionych okoliczności  niespełnienia zasad regulaminu konkursu określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec unieważnia się rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Rudziniec w postaci logotypu promocyjnego.

Laureat konkursu został zobowiązany do zwrotu nagrody wraz z przyznanym wynagrodzeniem.

Komisja Konkursowa przystąpi do ponownej oceny nadesłanych prac konkursowych.

                                                                    Wójt Gminy Rudziniec
                                                                        Krzysztof Obrzut