Najważniejszym elementem każdego programu rewitalizacji są odpowiednio zdiagnozowane problemy, potencjały oraz potrzeby obszaru do rewitalizacji oraz projekty, które mają służyć wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Informacje na temat działań rewitalizacyjnych są kluczowym elementem w programie i umożliwiają przystąpienie do procesu aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz pozyskanie innych dotacji. 

Włącz się i weź udział w spotkaniu warsztatowym!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie dotyczące określenia problemów i potrzeb rewitalizacyjnych oraz propozycji projektów, które odbędzie się w następującym terminie:

13 grudnia godz. 17:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Poniszowicach, ul. Parkowa 11, Poniszowice - spotkanie dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych i innych interesariuszy 

Każdy może wspomóc proces zmian!

Serdecznie zapraszamy!

Plakat wydarzenia pod linkiem