info

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec - aktualizacja"

>>obwieszczenie<<