info

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w związku z instalacją oraz szkoleniem z obsługi centrali alarmowej szczebla powiatowego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, które będzie miało miejsce w dniu 28 listopada br., jednostki samorządu terytorialnego powiatu gliwickiego zostaną wyłączone z udziału w treningu sprawności syren alarmowych planowanych na 28 listopada 2017 r.