info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia.

Termin realizacji zadania: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

>>ogłoszenie<<