info 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.01.2018r. - 30.06.2018r.

>>ogłoszenie<<