Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do: Beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś oraz Zbrosławice, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą nam wyłącznie do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

>>ankieta<<

Wypełnioną ankietę można odesłać na adres e-mail: s.krzeminska@lesnakrainalgd.pl do 24 listopada br.