info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wydrukowanie książki "Z dziejów Gminy Rudziniec - Sport w Pławniowicach 1947-2017"" złożona przez ULKS Pławniowice, ul. Gliwicka 107, 44-171 Pławniowice.

>>informacja<<