info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dystrybucja żywności na obszarze Gminy Rudziniec" złożona przez Fundację Zacisze Grażyny, 44-172 Niewiesze ul. Leśna 4. 

>>informacja<<