info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 13 października 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej skata o puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez LKS Ślązak Bycina, 44-120 Bycina ul. Pyskowica. 

>>informacja<<