W  okresie od 17.09.2017 r. do 30.09.2017 r. uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Rudzińcu oraz Szkoły Podstawowej w Bojszowie realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<