Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Gmina Miasteczko Śląskie zapraszają na imprezę pn. "Święto Lasu - Rowerowe Zakończenie Lata", która odbędzie się 26 sierpnia 2017 r. w Miasteczku Śląskim.

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych reprezentacją Gminy Rudziniec grup artystycznych oraz chętnych do wystawienia własnych dzieł rękodzielników. Artyści, którzy zechcą zaprezentować się podczas ,,Święta Lasu- Rowerowego zakończenia Lata”, mogą zgłaszać swój udział do 14.08.2017r. a rękodzielnicy do 15.08.2017r. za pomocą przygotowanych kart zgłoszeniowych.

Karta zgłoszeniowa - Artysta

Karta zgłoszeniowa - Rękodzieło