Zawiadamia się, iż w dniu 13 lipca 2017 r., o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w budynku byłej szkoły podstawowej w Ligocie Łabędzkiej, przy ul. Szkolnej 1.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Kontrola wydatków poniesionych w 2016 r. przez ULKS Tajfun Ligota Łabędzka oraz Akademię Tenisa Stołowego Ligota Łabędzka w ramach zadania z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej".
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.