Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wydrukowanie albumu Minione - nie zapomniane dzieje Rudna" złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Sołectwa Rudno, Rudno ul. Górna 42, 44-160 Rudziniec.

>>informacja<<