Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nagłośnienie Festynu Kościelnego" złożona przez Parafię Misjonarzy Klaretynów pw. Św. Marcina, 44-120 Pyskowice, Paczyna ul. Wiejska 67.

>>informacja<<