Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez Klub Sportowy Orły Bojszów, 44-160 Bojszów ul. Kościuszki 22.

>>informacja<<