W  miesiącu  czerwcu  2017 r.  uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Rudnie realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<