Informujemy Szanownych Podróżnych o funkcjonowaniu komunikacji GTV BUS w najbliższym czasie:


- 15 czerwca 2017 r. (czwartek - Boże Ciało) - autobusy kursują jak w niedziele i święta.

- 16 czerwca 2017 r. (piątek) - autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.


Ponadto informujemy, że od dnia 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) z racji rozpoczynających się letnich wakacji szkolnych nie będą kursowały autobusy z oznaczeniem S (kursy tylko w dni nauki szkolnej).

Nadmieniamy, że najbliższa korekta rozkładu jazdy nastąpi z dniem 01 września 2017 r.

Prosimy o nadsyłanie ewentualnych uwag i sugestii do nowego rozkładu jazdy do 20 czerwca b.r. drogą elektroniczną slask@gtvbus.pl

Zespół GTV BUS.