Wójt Gminy Rudziniec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT.

>>ogłoszenie<<