Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wychowanie przez sport - Gminny Turniej Trampkarzy w piłce nożnej" złożona przez Ludowy Klub Sportowy Start Kleszczów, 44-164 Kleszczów ul. Sportowa 17.

>>informacja<<