Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 23 maja 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bieg 700-lecia Pławniowic" złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pławniowice, 44-171 Pławniowice ul. Gliwicka 107.

>>informacja<<