Informujemy, że można już korzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Rudziniec.

Skrzynka znajduje się na Platformie e-usług Publicznych (PeUP).

Wejść na platformę można wpisując do przeglądarki adres: www.sekap.pl , lub klikając w logo SEKAP poniżej

Serwis PeUP służy do kontaktowania się z urzędem i wysyłania wniosków.

Dzięki PeUPowi klient (interesant) może załatwiać sprawy administracyjne przez Internet, bez konieczności pojawiania się w urzędzie osobiście.

W PeUPie tradycyjne papierowe formularze, zostały zastąpione formularzami elektronicznymi. W formularzu elektronicznym należy wprowadzić swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą, podobnie jak należało to zrobić w formularzach papierowych. Do wypełnienia i wysłania formularza niezbędna jest rejestracja w systemie (czyli założenie skrzynki kontaktowej, a następnie zalogowanie się do niej), oraz posiadanie podpisu elektronicznego (niekwalifikowanego lub kwalifikowanego).