Do 15 czerwca właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za pierwsze półrocze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać według stawki, zgodnie ze złożoną deklaracją bez żadnego nakazu, wezwania itp.

Opłatę można wpłacać u inkasentów (sołtysów), w kasie banku Urzędu Gminy (bez dodatkowej opłaty), w innym banku lub  przelewem na konto gminy – nr rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002.