Informujemy, iż od dnia 20.05.2017r. obowiązują nowe formularze Wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1.

Nowe formularze CEIDG-1 wraz z załącznikami dostępne w zakładce: URZĄD GMINY/DOKUMENTY DO POBRANIA