"Wiadomo nie od dziś, że popularność środków masowego przekazu oraz dostęp do nowoczesnych technologii nie sprzyjają rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Współcześnie, w powszechnej opinii zainteresowanie książką trąci myszką, jest niemodne, wręcz staroświeckie. Jak temu zaradzić? Jak zainteresować dzieci i młodzież książką? Co zrobić, aby książka nie zniknęła na stałe z naszego życia?
W sytuacji zmniejszonego zainteresowania słowem pisanym placówki edukacyjne stoją przed poważnym zadaniem: muszą wspierać kompetencje czytelnicze młodych ludzi. Jedną z propozycji odkrywania na nowo uroku czytania może być pomysł zrealizowany przez pracowników Szkoły Podstawowej w Rudnie, którzy zainspirowani kampanią Cała Polska Czyta Dzieciom, w czerwcu 2014 r. przeprowadzili akcję czytelniczą pod hasłem „Spotkania z książką”, mającą na celu promowanie codziennego czytania dzieciom, kształcenie nawyku czytelniczego, rozbudzenie wyobraźni młodych ludzi oraz przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

„Spotkania z książką” zainicjowały kolejne pomysły realizowane w tej szkole, m.in.:

- uczestnictwo w programie „Książki naszych marzeń”, umożliwiające doposażenie biblioteki szkolnej o najnowsze pozycje książkowe;

- stałą współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Rudzińcu;

- szkolną akcję czytelniczą pt. „Poczytaj mi przyjacielu”, w ramach której podczas tzw. długich przerw starsi uczniowie czytali młodszym koleżankom i kolegom fragmenty wybranych utworów;

- inicjatywę zatytułowaną „Poranek z bajką i baśnią”, dzięki której uczniowie nie tylko byli biernymi odbiorcami przekazywanych treści (poznali wiele utworów bajkowych i baśniowych, oglądali przedstawienia teatralne, słuchali recytacji), ale także mieli okazję wykazać się kreatywnością, tworząc ilustracje oraz przygotowując przedstawienie kukiełkowe.

- z inicjatywy bibliotekarz Krystyny Krusiec, w każdy piątek w bibliotece szkolnej są prowadzone zajęcia pt. „Rozwijanie czytelnictwa”, podczas których uczniowie wspólnie czytają książki i czasopisma a następnie dyskutują na ich temat, wymieniają się spostrzeżeniami, opowiadają o swoich ulubionych utworach, wykonują plakaty zachęcające rówieśników do twórczego czytania.

- do końca roku szkolnego trwa konkurs „Czytelnik roku”.


Pracownicy Szkoły Podstawowej w Rudnie w ramach rozwijania czytelnictwa u dzieci i młodzieży, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Rudzińcu zaprosili do Rudna bajkopisarkę i ilustratorkę książek - Edytę Zarębską, która w 2007 roku zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie im. Astrid Lindgren za książkę dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. 18 kwietnia br. o godz. 9:30 odbyło się spotkanie literacko-muzyczne z E. Zarębską, która opowiedziała dzieciom, na czym polega praca pisarza i ilustratora oraz zachęcała je do podjęcia samodzielnych prób tworzenia tekstów i ilustracji. Artystka pokazała dzieciom, że czytanie książek nie musi być przykrym obowiązkiem.

Nauczyciele z rudnowskiej szkoły mają nadzieję, że podejmowane przez nich wysiłki wkrótce przyniosą zamierzone efekty, a absolwenci SP w Rudnie będą traktowali książkę nie jak zbędny rekwizyt, ale jak wiernego przyjaciela, z którym można wyruszyć w niesamowitą podróż pełną przygód."

 

Bożena Kaczmarczyk,

Szkoła Podstawowa w Rudnie