Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym".

                       >>> INFORMACJA <<<