Zawiadamia się, że dnia 21 kwietnia 2016 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Komisja będzie miała charakter wyjazdowy. Rozpoczęcie prac odbędzie się w Szkole Podstawowej w Bojszowie przy ul. Szkolnej 23. Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

Część wyjazdowa komisji godz. 15.30:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przedstawienie efektu końcowego prac związanych z inwestycją pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bojszowie".

Powrót do Urzędu Gminy w Rudzińcu około godz. 16.00:

4. Zapoznanie się z wynikami naboru do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Rudziniec - dyskusja z dyrektorami placówek oświatowych.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia.