Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będzie można składać od dnia wejścia w życie ustawy, tzn. dopiero od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli wniosek będzie złożony w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Pozwoli to uniknąć kolejek i da czas na spokojne złożenie dokumentów, nie ma więc konieczności pośpiechu w ich składaniu.

Prosimy także o niedrukowanie wzorów wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, które pojawiły się w gazetach, na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu. Właściwe wnioski zostaną opublikowane na stronie internetowej OPS w Rudzińcu w późniejszym terminie. Gotowe druki będą również dostępne bezpłatnie w Urzędzie Gminy Rudziniec.

Obecnie trwają prace organizacyjne, by zapewnić jak najlepszą obsługę świadczenia wychowawczego.

Uprzejmie prosimy o cierpliwość.