Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu pn. "Zadbajmy o wodę na wsi" organizowanego przez Zarząd Województwa Sląskiego.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich, o ich znaczeniu dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi oraz promowanie spółek wodnych jako organizacji, dzięki którym możliwe staje się utrzymanie spójnego systemu melioracji wodnych.

Prace nadesłane do konkursu oceniane będą w czterech kategoriach:

 • Kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą
  Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, którzy ukończyli 15. rok życia, przeznaczona dla osób amatorsko zajmujących się fotografią
 • Kategoria II: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą
  Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 15. roku życia
 • Kategoria III: najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich województwa śląskiego
  Kategoria przeznaczona dla szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie województwa śląskiego
 • Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego
  Kategoria obejmująca spółki wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie województwa śląskiego na podstawie przepisów Działu VII Spółki wodne i związki wałowe ustawy z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne.

Laureaci konkursu w kategoriach: I, II, III otrzymają nagrody rzeczowe, które będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Laureaci konkursu w kategorii IV otrzymają nagrody pieniężne sfinansowane z budżetu województwa śląskiego w wysokości (I miejsce 10 000 zł, II miejsce - 8 000zł, III miejsce - 6 000 zł, wyróżnienie - 4000 zł).

Wzorem lat poprzednich, uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji wojewódzkiej poświęconej problemom działalności spółek wodnych. Przewiduje się, że konferencja ta odbędzie się w listopadzie 2016 roku.

Prace konkursowe wraz z niezbędnymi formularzami należy przesłać do 30 września 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

UWAGA! Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki zawierającej prace konkursowe lub data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu w przypadku osobistego złożenia dokumentów.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 77 40 547 oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego >> więcej <<