Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany w Statucie Gminy Rudziniec.

            >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<