Kwalifikacja mężczyzn nie posiadających określonej zdolności do czynnej służby wojskowej - przeprowadzona zostanie dla Gminy Rudziniec w okresie od 18.02.2016 r. do 19.02.2016 r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Gminy Rudziniec:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach, ul. Zawiszy Czarnego 7

Wszelkie informacje dot. kwalifikacji wojskowej udzielane są w tut. Urzędzie Gminy w pok. 107 lub pod nr tel. 32/4000711

>>> OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 r. O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 ROKU <<<