SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RUDZINIEC!

     W dniu 29.12.2015 r. po rozpatrzeniu odwołań podpisaliśmy umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rudziniec z firmą A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. z Zabrza.

       Informujemy, że odpady zmieszane ze stycznia winny być gromadzone w pojemnikach firmy A.S.A. i tylko z takich pojemników będą odbierane zgodnie z przedstawionym harmonogramem.  

     Pojemniki firmy Remondis winny być niezwłocznie odebrane wraz z odpadami z grudnia.

     Informuję, iż firma wywozowa rozpoczęła dostarczanie pojemników na odpady zmieszane. Planowana stawka opłat za wywóz odpadów to 9 zł od osoby przy utrzymaniu zniżek dla gospodarstw powyżej 4 osób.

    Nowe harmonogramy wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach Gminy Rudziniec na 2016 r., znajdują się w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA/Gospodarka odpadami lub pod powyższym linkiem.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Rudziniec

Krzysztof Obrzut