Szkoły prowadzone przez Gminę Rudziniec otrzymają z budżetu państwa dofinansowanie do zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"

>>INFORMACJA<<